U dugom nizu godina od našeg osnivanja pa do današnjeg dana osim naših vlastitih projekata imali smo priliku i čast surađivati sa nizom gospodarskih subjekata. Zahvaljujuči njima i njihovim zahtjeva stvorili smo zavidna iskustva i naravno vezu suradnika za koje držimo da su naša najvažnija potpora. 
 

O nama

 Klijenti sa kojima smo ponosno surađivali:

 

-RED  Studio

-Hand Studio

-Pama-Kod Zagreb

-Getro d.d.

-Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske
-FINA

-Modacom d.o.o.
-Gea Progresa d.o.o.

-Rudar d.o.o.

-Mehrzer

-Z1 televizija
-Sportska televizija
-ABB Marketing

 

Da-Sava Zagreb d.o.o.

-Cro A Porter

-Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

-DM
-Solidum d.o.o. 

-Modiana

-AKD

-Super nova

-DAK Motorsport

-FASHION HR
-Hrvatska Narodna Stranka
-Hrvatska Demokratska Zajdenica

-Culmena d.o.o.

-Alfa Film
-Ministarsto vanjskih poslova Republike Hrvatske